Kuva tulossa
20.06.2022

Joensuun seudun asema vahvistuu ampumahiihdon maailmanluokan valmennuskeskuksena

Joensuun seudulla vahvistetaan ampumahiihdon valmennustoimintaa ja luodaan lajin valmennuskeskus laajalla eri toimijoiden yhteistyöllä.

Joensuun seudulla on kehitetty ampumahiihdon olosuhteita, valmennusta ja kansainvälistä kilpailutoimintaa vuosikymmenten ajan. Kontiolahden kunnan, Joensuun kaupungin ja Suomen Ampumahiihtoliiton yhteistyöstä tuorein osoitus on vuoden 2027 MM-kisojen haku.

Seuraavaksi tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset olosuhteet lajin ympärivuotiseen toimintaan ja urheilijoiden päivittäiseen harjoitteluun usean eri toimijan yhteistyöllä. Samalla urheilijoita tuetaan niin sanotulla kaksoisuralla, mikä tarkoittaa tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai muun työn tasapainoista yhdistämistä. Tähän kokonaisuuteen kuuluu North-Karelia Biathlon Academy 2023 – Ampumahiihdon tapahtuma- ja harjoituskeskuksesta johtavaksi valmennuskeskukseksi -hanke.  

—Maailmalla arvokisapaikkakunnat ovat samalla myös valmennuskeskuksia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kertoo Itä-Suomen liikuntaopiston projektiasiantuntija Tomi-Pekka Riihivuori.

Hankkeessa selvitetään tämän hetken puutteet ja kehitystarpeet sekä kehitysmahdollisuudet. Valmennuskeskustoiminnan muodostamisessa määritellään ja selkeytetään eri toimijoiden roolit, jotta urheilijan on helppo muuttaa seudulle rakentamaan kaksoisuraansa. Myös leirimyynti, markkinointi ja viestintä ovat olennainen osa valmennuskeskuksen toimintaa.

Joensuun seutu tarjoaa jo tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet yhdistää huippu-urheilijan ura ja muu arki monipuolisten opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksien ansiosta. Seudulla asuukin suurin osa ampumahiihdon aikuisurheilijoista, jotka edustavat Suomea kansainvälisissä kisoissa.

Lisääntyneestä urheilijamäärästä johtuen nykyinen Joensuun urheiluakatemian valmennusresurssi ei riitä vastaamaan valmennustarvetta. Osa urheilijoista haluaa säilyttää myös leirien välillä kontaktin samaan valmentajaan, jonka kanssa on tekemisissä liiton ryhmissä, Riihivuori kertoo.

Lisäksi hankkeessa kokeillaan etävalmennuspalvelua ja kartoitetaan muita digitaalisia ratkaisuja, joita voi soveltaa muissakin urheilulajeissa.

—Ampumahiihdon kannalta valmennustoiminnan vahvistamisen ja kehittämisen kestoaihe on pitkäjänteisyys. Ampumahiihtoliitto haluaa tukea urheilijoiden kaksoisuraa ja on tärkeää, että pääsemme Joensuun seudulla uudelle tasolle valmennuksessa tällä hankkeella. Digitalisaatio tunkee myös huippu-urheilun valmennukseen, ja hankkeessa digitaalisten ratkaisujen tutkiminen ja toteutus on myös keskiössä, toteaa Suomen ampumahiihtoliiton lajipäällikkö Jarkko Kauppinen.

Yhteistyössä ovat mukana Suomen Ampumahiihtoliitto, Itä-Suomen liikuntaopisto, Joensuun urheiluakatemia, Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, Kontiolahden Urheilijat ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Käytännössä hankekokonaisuus muodostuu kahdesta osiosta: Itä-Suomen liikuntaopiston toteuttamasta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamasta valmennuskeskusprojektista sekä valmennustoiminnan kehittämisestä, jossa vahvistetaan sekä ampumahiihtoliiton valmennusta Joensuun seudulla että urheiluakatemian toimintaa.

—Kontiolahden ampumahiihtostadionin aluetta on kehitetty systemaattisesti vuosia. Tämä on jälleen yksi hieno kehitysaskel, jonka myötä infraa päästään hyödyntämään vielä paremmin ympärivuotisesti ja entistä laajemmassa harjoitustoiminnassa. Myös keskittyvät ja lisääntyvät valmennusresurssit pystyvät hyödyntämään alueen vahvuuksia paremmin, sanoo Kontiolahden Urheilijoiden puheenjohtaja Kimmo Turunen.